مدیریت کاربران

مدیریت کاربران

تعریف کاربران در Project View توسط مدیر سیستم انجام می شود. در قسمت مدیریت/کاربران لیستی از کاربران فعلی نرم افزار نمایش داده می شود و می توان کاربران جدید را با استفاده از این کلید تعریف کرد. در فرمی که باز می شود اطلاعات افراد را وارد می کنیم و بعد از ذخیره، کاربر جدید در سیستم ایجاد می شود. باید توجه داشته باشیم که به نقش مدیر سیستم در تعریف کاربر توجه داشته باشیم. مدیران سیستم به تمامی اطلاعات نرم افزار دسترسی کامل دارد.

اگر می خواهید کاربر را ویرایش کنید روی آن کلیک کنید، فرم اولیه برای ویرایش اطلاعات باز خواهد شد. در صورت نیاز به حذف کاربران هم می توانید روی نام کاربران مورد نظر راست کلیک کنید و از کلید حذف همه استفاده کنید.