مدیریت لایسنس

مدیریت لایسنس

در صورتی که لازم است هر گونه تغییری در لایسنس نرم افزار شما ایجاد شود به ترتیب زیر عمل کنید:

ابتدا وارد بخش مدیریت لایسنس شوید.

کد لایسنس نرم افزار را با استفاده از این کلید کپی کنید و برای پشتیبانی Project View ارسال کنید.

در نهایت کدی که دریافت می کنید را در این فیلد قرار دهید و آن را ذخیره کنید.