داشبورد

منوی نرم افزار

در داشبورد نرم افزار می توانید اطلاعات کلی مربوط به پست ها، عکس ها و پروژه ها را مشاهده و به بخش های مختلف نرم افزار دسترسی داشته باشید

منوی خانه

در این قسمت منوی نرم افزار قرار دارد که می توان از طریق آن به تمامی امکانات نرم افزار دسترسی سریع داشت

نمودار

نمودار های تحلیلی مربوط به عملکرد کاربران بر اساس تعداد پست های ارسالی

اطلاعات پروژه ها

در این قسمت اطلاعات کلی مربوط به پروژه های تعریف شده قابل مشاهده و می توان برای دسترسی به اطلاعات، پروژه را انتخاب کرد.